GREENCODE - Ekologia 360 – kompleksowo dla przedsiębiorstw. Doradztwo, konsulting i pośrednictwo dot. gospodarki odpadami. Sprzedaż nowoczesnych technologii i systemów zarządzania. Edukacja ekologiczna, konferencje i szkolenia branżowe.

Aktualności

Home » Aktualności

Z wielką przyjemnością było dziś gościć na konferencji Marka Kamińskiego No Trace Expedition.
Głównym zadaniem wyprawy Pana Marka jest przejechanie samochodem elektrycznym z Gdańska do Japonii, przy czym Pan Marek będzie próbował nie zostawiać za sobą śladów, miedzy innymi związanych z jego bytowaniem. Będzie na przykład zabierał wszystkie odpady wytworzone podczas wyprawy ze sobą..na wyprawę ma przeznaczony 1 duży worek na śmieci.
Pan Marek promować będzie ZERO WASTE – umówiliśmy się,…

Read more

• przygotowanie i realizacja zadań z zakresu promocji Zakładów, zbiórki selektywnej i ogólnie edukacji związanej z ochroną środowiska, w tym gospodarką odpadami (zakłady, urzędy, szkoły) – PR i marketing
Nawiązanie i utrzymanie dobrych relacji z okolicznymi mieszkańcami, a także ich edukowanie
w kierunku racjonalnego i zgodnego z przepisami ochrony środowiska gospodarowaniem odpadami przez nich wytworzonymi jest kluczem do sprawnego działania każdego zakładu przetwarzania odpadów. Tworzymy programy edukacji ekologicznej, organizujemy eventy oraz…

Read more

Sprzedaż technologii i systemów

Sprzedaż technologii i systemów

• sprzedaż technologii do zagospodarowania frakcji organicznej, w tym odpadów zielonych, bio zebranych selektywnie, osadów ściekowych

Oferujemy technologię do procesów:
• kompostowania – odpadów zielonych, bio zebranych selektywnie, osadów ściekowych
• stabilizacji – tzw. frakcji podsitowej
• biosuszenia – pre-RDF, RDF

System oparty jest na działaniu półprzepuszczalnej membrany GORE® Cover, która reguluje wilgotność przetwarzanego wsadu i zatrzymuje do 97% odorów.
Nasze rozwiązania są proste, a jednocześnie bardzo skuteczne i efektywne,…

Read more

O Nas

Ogólna oferta GREEN CODE

Jako twórca firmy GREEN CODE chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do współpracy w zakresie gospodarki odpadami podanym poniżej.

Firma GREEN CODE zaczęła właśnie swoją działalność bazując na wieloletnim, branżowym doświadczeniu swoich pracowników. GREEN CODE związana jest z szeroko pojętą gospodarką odpadami.
Firma pośredniczy, doradza i jest po to aby rozwiązywać problemy eksploatacyjne zakładów, recyklerów i wszystkich innych podmiotów związanych z światem odpadowym.
Organizujmy zbyt/sprzedaż takich strumieni odpadów jak:…

Read more

Doradztwo, konsulting i pośrednictwo

  • pośrednictwo w zagospodarowaniu poszczególnych frakcji odpadów, szczególnie tych problematycznych, w tym zużytych opon, RDF, pre-RDF

 

Naszą ofertę kierujemy do zakładów przetwarzania odpadów w całej Polsce. Wyszukujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania z zakresu zagospodarowania odpadów. Z własnego doświadczenia wiemy, jaki problem może stanowić racjonalne zarządzanie takimi frakcjami, jak pre-RDF, RDF oraz zużytymi oponami. Naszym zadaniem jest rozwiązywanie tych problemów u źródła w zakładach, poprzez organizowanie zbytu różnych frakcji odpadów.

 

  • konsulting…
Read more