GREENCODE - Ekologia 360 – kompleksowo dla przedsiębiorstw. Doradztwo, konsulting i pośrednictwo dot. gospodarki odpadami. Sprzedaż nowoczesnych technologii i systemów zarządzania. Edukacja ekologiczna, konferencje i szkolenia branżowe.

Ekologia 360

Home » Ekologia 360

pośrednictwo w zagospodarowaniu poszczególnych frakcji odpadów, szczególnie tych problematycznych, w tym zużytych opon, RDF, pre-RDF   Naszą ofertę kierujemy do zakładów przetwarzania odpadów w całej Polsce. Wyszukujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania z zakresu zagospodarowania odpadów. Z własnego doświadczenia wiemy, jaki problem może stanowić racjonalne zarządzanie takimi frakcjami, jak pre-RDF, RDF oraz zużytymi oponami. Naszym zadaniem …

Read more