GREENCODE - Ekologia 360 – kompleksowo dla przedsiębiorstw. Doradztwo, konsulting i pośrednictwo dot. gospodarki odpadami. Sprzedaż nowoczesnych technologii i systemów zarządzania. Edukacja ekologiczna, konferencje i szkolenia branżowe.

Kompostowanie

Home » Kompostowanie

Sprzedaż technologii i systemów • sprzedaż technologii do zagospodarowania frakcji organicznej, w tym odpadów zielonych, bio zebranych selektywnie, osadów ściekowych Oferujemy technologię do procesów: • kompostowania – odpadów zielonych, bio zebranych selektywnie, osadów ściekowych • stabilizacji – tzw. frakcji podsitowej • biosuszenia – pre-RDF, RDF System oparty jest na działaniu półprzepuszczalnej membrany GORE® Cover, która …

Read more