GREENCODE - Ekologia 360 – kompleksowo dla przedsiębiorstw. Doradztwo, konsulting i pośrednictwo dot. gospodarki odpadami. Sprzedaż nowoczesnych technologii i systemów zarządzania. Edukacja ekologiczna, konferencje i szkolenia branżowe.

Kompostowanie

Home » Kompostowanie

W ramach projektu  „ Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo” ZWiK Mrągowo zrealizował m.in. część sieci kanalizacji sanitarnej, zmodernizował stację uzdatniania wody dla miasta Mrągowa, wybudował instalację PV o mocy 40kW, przebudował oraz wymienił urządzenia technologiczne głównej przepompowni oraz wybudował instalację przeznaczoną do tlenowego kompostowania osadów ściekowych, która jest najdroższym elementem …

Read more