Certyfikacja kompostu – wprowadzenie kompostu z odpadów do obrotu

Firma Green Code zapewnia całościową organizację i nadzór badań oraz procesu opiniowania wyrobów do kompostowania. Działania te są niezbędne do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Przygotowany dla Państwa szereg usług obejmuje:

  • Pobór i transport próbek kompostu oraz zorganizowanie badań chemicznych, fizyko-chemicznych i sanitarnych kompostu w akredytowanych laboratoriach
  • zorganizowanie badań polowych we właściwych instytutach (jeśli są wymagane)
  • stworzenie instrukcji przechowywania i stosowania produktu
  • uzyskanie opinii odpowiednich instytutów dotyczącej spełnienia wymagań jakościowych wpływu produktu na środowisko oraz zdrowie ludzi i zwierząt, a także przydatności do stosowania na określonych rodzajach upraw.