Pośrednictwo w zagospodarowaniu poszczególnych frakcji odpadów, szczególnie tych problematycznych – zużytych opon, RDF, pre-RDF

Naszą ofertę kierujemy do zakładów przetwarzania odpadów w całej Polsce. Wyszukujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania z zakresu zagospodarowania odpadów. Z własnego doświadczenia wiemy, jaki problem może stanowić racjonalne zarządzanie takimi frakcjami, jak pre-RDF, RDF oraz zużytymi oponami. Naszym zadaniem jest rozwiązywanie tych problemów u źródła w zakładach, poprzez organizowanie zbytu różnych frakcji odpadów.

Doradztwo
Konsulting

Konsulting w wyborach technologii i modernizacji zakładów

Technologia w branży odpadowej rozwija się bardzo prężnie, co skutkuje mnogością oferowanych rozwiązań firmowanych przez różnych producentów. Analizujemy indywidualne potrzeby i możliwości każdego zakładu, a następnie pomagamy w doborze optymalnych rozwiązań, bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu oraz nieustannie aktualizowanej wiedzy z zakresu różnych technologii dostępnych na rynku przetwarzania odpadów.

Tworzenie dokumentów administracyjnych, w tym KIP, DŚ i dokumentów przetargowych

Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji administracyjnej usprawnia cały proces inwestycyjny, jednakże wymaga ono specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin – prawa, technologii, ekologii czy ochrony przyrody. Zajmujemy się przygotowaniem profesjonalnych dokumentów, takich jak Karty Informacyjne Przedsięwzięć, Raporty Oceny Oddziaływania na Środowisko, a także Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz innych dokumentów przetargowych dla branży przetwarzania odpadów.

Doradztwo