Schemat rozwiązania w układzie ze ścianami oporowymi
1. betonowe ściany boczne; 2. laminat GORE® Cover; 3. mocowanie laminatu; 4. wentylator napowietrzający; 5. posadzkowe kanały napowietrzające i odprowadzające odcieki; 6. rury elastyczne
z dystrybutorem powietrza; 7. pułapka wodna; 8. szafa sterownicza ProfiKomp®; 9. sonda temperatury;
10. system komunikacji; 11. komputer SCADA; 12. obciążniki; 13. nawijarka

Technologia ProfiKomp® z laminatem GORE® Cover uznana jest na świecie za system zamknięty, zgodny z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych  dostępnych  technik (BAT)  w  odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, jak również poświęcono tej technologii osobny podrozdział (4.5.2.3) w dokumencie referencyjnym BREF wydanym w sierpniu 2018 r.

Laminat GORE® Cover

Podstawą technologii ProfiKomp® jest trzywarstwowy laminat GORE® Cover, ze swoją warstwą funkcyjną, którą jest membrana ePTFE (expanded polytetrafluoroethylene). Membrana ePTFE została opracowana specjalnie pod wymogi procesu kompostowania. Wielkość jej porów została tak zaprojektowana, aby zapobiec emisji do środowiska toksycznych i złowonnych gazów, które powstają w czasie przetwarzania biologicznego. Membrana chroni także kompost przed działaniem opadów atmosferycznych, jednakże w tym samym czasie pozwala na niezakłócone przechodzenie wilgoci i dwutlenku węgla, dzięki swojej oddychającej teksturze.

Membrana ePTFE  laminowana jest mocną zewnętrzną i wewnętrzną warstwą ochronną w trakcie specjalnej procedury; dzięki temu wielowarstwowy materiał fizycznie zachowuje się jak jedna warstwa. Laminat tworzy w ten sposób niezmiernie wytrzymały i odporny zarówno na biologiczne i chemiczne procesy dekompozycji,
jak i promieniowanie UV. W rezultacie zapewnia niezawodne, długie funkcjonowanie.

System sterowania ProfiKomp®

System sterowania ProfiKomp® zarządza procedurą biologicznego przetwarzania odpadów. Jego zastosowanie umożliwia ciągłe i równomierne rozprowadzenie powietrza w reaktorze i w rezultacie zapobiega tworzenia się złowonnych stref beztlenowych.

Zintegrowany system napowietrzania

Zintegrowany system napowietrzania został skonstruowany i udoskonalony
na podstawie naszych 20-letnich doświadczeń. System ten zapewnia, że odpowiednia ilość tlenu podawana jest do procesu biologicznego przetwarzania w każdych warunkach.

System napowietrzania składa się z następujących elementów:

  • elektryczny wentylator
  • betonowe kanały napowietrzające
  • syfony