Schemat rozwiązania w układzie ze ścianami oporowymi
1. betonowe ściany boczne; 2. laminat; 3. mocowanie laminatu; 4. wentylator napowietrzający; 5. posadzkowe kanały napowietrzające i odprowadzające odcieki; 6. rury elastyczne
z dystrybutorem powietrza; 7. pułapka wodna; 8. szafa sterownicza; 9. sonda temperatury;
10. system komunikacji; 11. komputer SCADA; 12. obciążniki; 13. nawijarka

Technologia z laminatem uznana jest na świecie za system zamknięty, zgodny z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych  dostępnych  technik (BAT)  w  odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, jak również poświęcono tej technologii osobny podrozdział (4.5.2.3) w dokumencie referencyjnym BREF wydanym w sierpniu 2018 r.

Laminat

Podstawą technologii jest trzywarstwowy laminat, ze swoją warstwą funkcyjną, którą jest membrana ePTFE (expanded polytetrafluoroethylene). Membrana ePTFE została opracowana specjalnie pod wymogi procesu kompostowania. Wielkość jej porów została tak zaprojektowana, aby zapobiec emisji do środowiska toksycznych i złowonnych gazów, które powstają w czasie przetwarzania biologicznego. Membrana chroni także kompost przed działaniem opadów atmosferycznych, jednakże w tym samym czasie pozwala na niezakłócone przechodzenie wilgoci i dwutlenku węgla, dzięki swojej oddychającej teksturze.

Membrana ePTFE  laminowana jest mocną zewnętrzną i wewnętrzną warstwą ochronną w trakcie specjalnej procedury; dzięki temu wielowarstwowy materiał fizycznie zachowuje się jak jedna warstwa. Laminat tworzy w ten sposób niezmiernie wytrzymały i odporny zarówno na biologiczne i chemiczne procesy dekompozycji,
jak i promieniowanie UV. W rezultacie zapewnia niezawodne, długie funkcjonowanie.

System sterowania

System sterowania zarządza procedurą biologicznego przetwarzania odpadów. Jego zastosowanie umożliwia ciągłe i równomierne rozprowadzenie powietrza w reaktorze i w rezultacie zapobiega tworzenia się złowonnych stref beztlenowych.

Zintegrowany system napowietrzania

Zintegrowany system napowietrzania został skonstruowany i udoskonalony
na podstawie naszych 20-letnich doświadczeń. System ten zapewnia, że odpowiednia ilość tlenu podawana jest do procesu biologicznego przetwarzania w każdych warunkach.

System napowietrzania składa się z następujących elementów:

  • elektryczny wentylator
  • betonowe kanały napowietrzające
  • syfony