System GORE Cover

Niskie koszty inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne to główne atuty technologii z użyciem membran GORE. Efektywność i prostota instalacji wpływa na przyjazne środowisko pracy dla technologów i operatorów. Dodatkowo, dzięki unikalnym właściwościom membrany GORE oraz przy właściwej eksploatacji, biologiczne przetwarzanie odpadów jest prawie bezodorowym procesem. Jakość otrzymanego kompostu jest potwierdzana certyfikatem, który posiadają wszystkie instalcjie przez nas wybudowane. Utrata statusu odpadu odbywa się poprzez procedurę tzw. certyfikacji kompostu, polegającą na wykonaniu odpowiednich badań fizyko-chemicznych i sanitarnych oraz uzyskaniu opinii instytutów państwowych dotyczących bezpieczeństwa i możliwości zastosowania kompostu na różnych rodzajach upraw – pozwolenie na wprowadzenie do obrotu z Ministerstwa Rolnictwa. Procedura ta trwa ok. 8-10 miesięcy przy uzyskiwaniu pozwolenia dla produktu w postaci polepszacza gleb i ok. 18 m-cy w przypadku nawozu.

Dla przepustowość powyżej 1000 Mg/rok proponujemy rozwiązanie pryzmowe ze ścianami oporowymi lub bez. Jednakże, dla łatwiejszej obsługi instalacji sugerujemy budowę boksów. Kanały napowietrzające i odbirające odcieki wbudowane są w posadzkę – przeważnie instaluje się 4 rzędy kanałów na jeden boks. W naszym rozwiązaniu używamy kanałów betonowych.