czerwca 13, 2021 Bez kategorii Brak komentarzy

Właśnie została oddana do użytkowania kompostowania osadów ściekowych o przepustowości 8 000 Mg/rok w GWiK Goleniów. Kompostownia wybudowana w technologii Gore® Cover, dostarczonej przez PorfiKomp wraz Green Code. Generalnym Wykonawcą inwestycji była firma T4B Ekotechnologie.

Zamawiający: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Data podpisania umowy: 12 września 2018 r.
Data zakończenia kontraktu:  11 maja 2021 r.

Przedmiot zamówienia: Przebudowa kompostowni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Goleniowie.

Zakres prac: Budowa 6 bioreaktorów do biologicznego przetwarzania osadów ściekowych w procesie kompostowania Gore® Cover wraz z zagospodarowaniem terenu i budową wiaty w konstrukcji stalowej o powierzchni powyżej 3 tys. m2.

Wartość kontraktu: 12 mln PLN brutto

Written by Agnieszka Spodzieja