Prowadzimy Klienta przez cały proces inwestycyjny:

przygotowujemy dokumentację środowiskową i administracyjną

przygotowujemy montaż finansowy wraz z analizą aktualnych dofinansowań oraz propozycji bankowych, w tym kredytów z EBI, PFR i inne

przygotowujemy koncepcję wraz z „uszyciem” technologii na miarę danego Zakładu i wsadu

przeprowadzamy procedurę certyfikacji kompostu – strata statusu odpadu