Kompleksowa promocja PR i marketing Zakładów, zbiórki selektywnej i edukacji związanej z ochroną środowiska

Nawiązanie i utrzymanie dobrych relacji z okolicznymi mieszkańcami, a także ich edukowanie w kierunku racjonalnego i zgodnego z przepisami ochrony środowiska gospodarowaniem odpadami przez nich wytworzonymi jest kluczem do sprawnego działania każdego zakładu przetwarzania odpadów. Tworzymy programy edukacji ekologicznej, organizujemy eventy oraz przeprowadzamy promocje, aby każdy mieszkaniec był świadomy i mógł działać odpowiedzialnie.

PR
Konferencje

Organizacja i prowadzenie konferencji oraz szkoleń branżowych

Branża gospodarki odpadami jest złożona i bardzo dynamiczna, zarówno pod względem rozwijających się technologii, jak i zmieniających się przepisów, dlatego tak ważne jest dostarczanie informacji ze wszystkich jej obszarów. Organizowane przez nas konferencje i szkolenia wyróżniają się profesjonalnymi prelegentami oraz innowacyjną formułą.