Sprzedaż technologii do zagospodarowania frakcji organicznej opartej o system membranowy, w tym odpadów zielonych, bio zebranych selektywnie, osadów ściekowych

Oferujemy technologię do procesów:

  • kompostowania – odpadów zielonych, bio zebranych selektywnie, osadów ściekowych
  • stabilizacji – tzw. frakcji podsitowej
  • biosuszenia – pre-RDF, RDF

System oparty jest na działaniu półprzepuszczalnej membrany GORE® Cover, która reguluje wilgotność przetwarzanego wsadu i zatrzymuje do 97% odorów. Nasze rozwiązania są proste, a jednocześnie bardzo skuteczne i efektywne, czego dowodem jest ponad 300 instalacji z powodzeniem wykorzystujących membrany GORE® Cover na całym świecie, w różnych strefach klimatycznych. 

Mobilny przesiewacz pokładowy VIKING

Odwiedź stronę: http://eydescreen.pl/

 
VIKING_broszura_A4_PL_prev

 

Sprzedaż systemu efektywnego oddzielania opakowań od zawartości organicznej z masy odpadów m. in. z supermarketów, placówek zbiorowego żywienia, przemysłu rolno-spożywczego

Oferujemy technologię efektywnego oddzielania opakowań (kierowanych do recyklingu) od zawartości organicznej (kierowanej do kompostowania lub fermentacji) z masy odpadów organicznych typu odpady kuchenne, odpady z supermarketów, placówek zbiorowego żywienia i przemysłu rolno-spożywczego.

Sprzedaż systemu informatycznego ENVIRA firmy SOLWIT.EKO dla zaawansowanego gospodarowania odpadami

ENVIRA to nowoczesny system informatyczny, umożliwiający nadzorowanie przetwarzania strumieni odpadów w zakładach zagospodarowania odpadów (ZZO). Dzięki odpowiednim funkcjonalnościom operacyjnym i sprawozdawczym, ENVIRA oferuje więcej niż istniejące na rynku systemy ERP i systemy transportowe. To program, który powstał z myślą o potrzebach i warunkach pracy zakładów.

Solwit Eko