System podnoszący ProfiKomp® PLS z użyciem membran jest eksploatowany na instalacjach do przetwarzania odpadów od  2007 roku.

Kompostowanie i tlenowe przetwarzanie odpadów w systemie ProfiKomp® PLS składa się z tych samych elementów procesowych, co w przypadku każdej innej technologii ProfiKomp® z laminatem (np. pryzmy z ścianami oporowymi).

Pryzmy/boksy PLS nie wymagają systemu oczyszczania typu biofiltr, ponieważ membrana działa jak biofiltr podczas zarówno fazy intensywnej, jak i  dojrzewania.

System podnoszenia ProfiKomp® PLS został zaprojektowany w celu zapewnienia szczelnego połączenia z zamkniętymi budynkami, unikając bezsensownej wymiany powietrza przez cały czas procesu.

Unikalny system podnoszenia ProfiKomp® PLS oferuje taką samą gwarancję ochrony przed emisjami jak technologia kompostowania tunelowego, ale przy niższych kosztach inwestycyjnych i znacznie niższym zużyciu energii.

Podczas realizacji i eksploatacji rozwiązanie ProfiKomp® PLS charakteryzuje się:

 • niższymi koszty inwestycji (CapEx)
 • zoptymalizowanym wykorzystaniem przestrzeni
 • bezzapachową obróbka biologiczną
 • niezawodną pracą przy niższym zużyciu energii (OpEx)

w porównaniu z innymi zamkniętymi systemami.

Porównanie kompostowania w systemie ProfiKomp® PLS a  innych zamkniętych systemach typu boksy/tunele/hale.

ProfiKomp PLSTunel/Boks/Hala
higienizacjataktak
całkowicie zamknięty systemtaktak
spełnianie wytycznych BAT/BREFtaktak
wymagany biofiltr podczas fazy intensywnejnietak
wymagany biofiltr podczas fazy dojrzewanianietak
zużycie energii na tonę przetwarzanego odpadu1.5 – 2.8 kWh/Mg*40 – 60 kWh/Mg**
roczny koszt zużycia energii elektrycznej w instalacji o przepustowości 50 000 Mg***10 000 – 18 000 euro290 000 – 390 000 euro

*dane z instalacji referencyjnych

**zgodnie z DEDISA, 2011 www.epem.gr

***wartość 0,13 euro/kWh – zużycie energii podczas biologicznego przetwarzania odpadów

Główne elementy technologii ProfiKomp® PLS

Główne elementy systemu podnoszenia ProfiKomp® PLS

 • Hydrauliczny system podnoszenia laminatu
 • Membrana
 • Łączniki laminatu pokrywającego (opatentowany hermetyczny interfejs z budynkiem)
 • System napowietrzania ProfiKomp®
 • System sterowania z ProfiKomp®
 • Sondy pomiaru temperatury
 • Oprogramowanie do zarządzania kompostowaniem SCADA