O GREEN CODE

Naszą ofertę kierujemy do zakładów przetwarzania odpadów, oczyszczalni ścieków oraz wszystkich innych wytwórców odpadów biodegradowalnych/organicznych. Wyszukujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania z zakresu zagospodarowania odpadów. Śledzimy, testujemy i wdrażamy najnowsze trendy technologiczne, wpisujące się w ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego.Oferujemy technologię z użyciem membran do procesów stabilizacji i biosuszenia, ale przede wszystkim kompostowania odpadów, w tym innowacyjną technologię kompostowania biopolymerów – plastików kompostowalnych.Wiemy, jak zapewnić bezpieczeństwo eksploatacyjne i bezodorowość instalacji z użyciem membran. Dbamy także o profesjonalne opracowanie wymaganej dokumentacji administracyjnej, bazując na wiedzy z zakresu prawa, technologii, ekologii i ochrony przyrody.

Ponadto zajmujemy się organizacją procedury wprowadzania kompostów do obrotu handlowego, prowadząc do zamknięcia obiegu surowców/odpadów biodegradowalnych.

GREENCODE – Ekologia 360:  zróbmy coś dobrego dla gleby – kompostujmy odpady organiczne i wytwarzajmy certyfikowany kompost!