O GREEN CODE

Naszą ofertę kierujemy do zakładów przetwarzania odpadów, oczyszczalni ścieków oraz wszystkich innych wytwórców odpadów biodegradowalnych/organicznych. Wyszukujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania z zakresu zagospodarowania odpadów. Śledzimy, testujemy i wdrażamy najnowsze trendy technologiczne, wpisujące się w ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego.Oferujemy technologię z użyciem membran firmy GORE do procesów stabilizacji i biosuszenia, ale przede wszystkim kompostowania odpadów, w tym innowacyjną technologię kompostowania biopolymerów – plastików kompostowalnych.Wiemy, jak zapewnić bezpieczeństwo eksploatacyjne i bezodorowość instalacji z użyciem membran. Dbamy także o profesjonalne opracowanie wymaganej dokumentacji administracyjnej, bazując na wiedzy z zakresu prawa, technologii, ekologii i ochrony przyrody.

Ponadto zajmujemy się organizacją procedury wprowadzania kompostów do obrotu handlowego, prowadząc do zamknięcia obiegu surowców/odpadów biodegradowalnych.

Tworzymy programy edukacji ekologicznej, organizujemy eventy oraz przeprowadzamy promocje.

GREENCODE – Ekologia 360:  zróbmy coś dobrego dla gleby – kompostujmy odpady organiczne i wytwarzajmy certyfikowany kompost! 

Agnieszka Spodzieja

Doświadczony technolog i analityk ds. gospodarki odpadami, mówca oraz businesswoman. Absolwentka Politechniki Gdańskiej na interdyscyplinarnym kierunku Environmental Protection and Management. Przez wiele lat związana z zakładem zagospodarowania odpadów Eko Dolina w Łężycach, gdzie jako członek JRP budowała zakład, a potem jako kierownik przez długi okres kariery zawodowej dowodziła działem ochrony środowiska, sprzedaży i marketingu. Od 2012 roku związana z sektorem prywatnym zajmującym się sprzedażą technologii do zagospodarowywania odpadów. Od 2017 roku Dyrektor Operacyjny w Green Code, gdzie głównie zajmuje się strategią firmy, sprzedażą i wizerunkiem. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu, gospodarce odpadami, szczególnie biologicznym przetwarzaniu odpadów, a dodatkowo w rozwiązaniach OZE dla sektora komunalnego. Jako prelegent, od kilkunastu lat bierze czynny udział w polskich i międzynarodowych konferencjach z dziedziny gospodarki odpadami.

Marta Całka

Ekolog i przyrodnik z zamiłowania i wykształcenia. Absolwentka multidyscyplinarnego kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Wcześniej, jako specjalista, związana zawodowo z firmami S.WITKO oraz LABO-MIX  powiązanymi ściśle z branżą gospodarki odpadami. Jej zainteresowania zawodowe obejmuje tematyka kompostowania i wprowadzania kompostu do obrotu – w postaci nawozu lub polepszacza gleby. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z monitoringiem środowiska i gospodarką odpadami w kontekście korzyści ekonomicznych.