O GREENCODE

Naszą ofertę kierujemy do zakładów przetwarzania odpadów oraz oczyszczalni ścieków. Wyszukujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania z zakresu zagospodarowania odpadów. Śledzimy, testujemy i wdrażamy najnowsze trendy technologiczne.

Oferujemy technologię do procesów kompostowania, stabilizacji i biosuszenia, technologię efektywnego oddzielania opakowań (kierowanych do recyklingu) od zawartości organicznej (kierowanej do kompostowania lub fermentacji) z masy odpadów organicznych typu odpady kuchenne, odpady z supermarketów, placówek zbiorowego żywienia i przemysłu rolno-spożywczego. Nawiązujemy i budujemy pozytywne relacje z mieszkańcami, instytucjami związanymi z Państwa Zakładem.

Tworzymy programy edukacji ekologicznej, organizujemy eventy oraz przeprowadzamy promocje.

Dbamy także o profesjonalne opracowanie wymaganej dokumentacji administracyjnej bazując na wiedzy z zakresu prawa, technologii, ekologii i ochrony przyrody. GREENCODE ściśle współpracujemy z ProfiKomp® Inc., dostawcą technologii GORE® Cover (kompostowanie, stabilizacja i suszenie odpadów organicznych) oraz Green Management Group w zakresie sprzedaży systemu efektywnego oddzielania opakowań od zawartości organicznej z masy odpadów organicznych. GREENCODE współdziała także z SOLWIT.EKO dostarczającym nowoczesne rozwiązania programowe i systemowe dla Zakładów.

Agnieszka Spodzieja

Doświadczony strateg, analityk ds. gospodarki odpadami, mówca oraz businesswoman. Absolwentka Politechniki Gdańskiej na interdyscyplinarnym kierunku Environmental Protection and Management. Biegle włada językiem angielskim. Przez wiele lat związana z zakładem zagospodarowania odpadów Eko Dolina w Łężycach, gdzie jako ekspert opracowywała współczesne standardy gospodarowania odpadami. Jako prelegent, od kilkunastu lat bierze czynny udział w polskich i międzynarodowych konferencjach dot. gospodarki odpadami.

Marta Całka

Ekolog i przyrodnik z zamiłowania i wykształcenia. Absolwentka multidyscyplinarnego kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Wcześniej, jako specjalista, związana zawodowo z firmami S.WITKO oraz LABO-MIX  powiązanymi ściśle z branżą gospodarki odpadami. Jej zainteresowania zawodowe obejmuje tematyka kompostowania i wprowadzania kompostu do obrotu – w postaci nawozu lub polepszacza gleby. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z monitoringiem środowiska i gospodarką odpadami w kontekście korzyści ekonomicznych.