Sprzedaż technologii do zagospodarowania frakcji organicznej opartej o system membranowy, w tym odpadów zielonych, bio zebranych selektywnie, osadów ściekowych

Oferujemy technologię do procesów:

  • kompostowania – odpadów zielonych, bio zebranych selektywnie, osadów ściekowych
  • stabilizacji – tzw. frakcji podsitowej
  • biosuszenia – pre-RDF, RDF

System oparty jest na działaniu półprzepuszczalnej membrany GORE® Cover, która reguluje wilgotność przetwarzanego wsadu i zatrzymuje do 97% odorów. Nasze rozwiązania są proste, a jednocześnie bardzo skuteczne i efektywne, czego dowodem jest ponad 300 instalacji z powodzeniem wykorzystujących membrany GORE® Cover na całym świecie, w różnych strefach klimatycznych.

Mobilny przesiewacz pokładowy VIKING

Odwiedź stronę: http://eydescreen.pl/

VIKING_broszura_A4_PL_prev