GREENCODE - Ekologia 360 – kompleksowo dla przedsiębiorstw. Doradztwo, konsulting i pośrednictwo dot. gospodarki odpadami. Sprzedaż nowoczesnych technologii i systemów zarządzania. Edukacja ekologiczna, konferencje i szkolenia branżowe.

Edukacja

Home » Edukacja

• przygotowanie i realizacja zadań z zakresu promocji Zakładów, zbiórki selektywnej i ogólnie edukacji związanej z ochroną środowiska, w tym gospodarką odpadami (zakłady, urzędy, szkoły) – PR i marketing Nawiązanie i utrzymanie dobrych relacji z okolicznymi mieszkańcami, a także ich edukowanie w kierunku racjonalnego i zgodnego z przepisami ochrony środowiska gospodarowaniem odpadami przez nich wytworzonymi …

Read more