GREENCODE - Ekologia 360 – kompleksowo dla przedsiębiorstw. Doradztwo, konsulting i pośrednictwo dot. gospodarki odpadami. Sprzedaż nowoczesnych technologii i systemów zarządzania. Edukacja ekologiczna, konferencje i szkolenia branżowe.

Ekologia

Home » Ekologia

• przygotowanie i realizacja zadań z zakresu promocji Zakładów, zbiórki selektywnej i ogólnie edukacji związanej z ochroną środowiska, w tym gospodarką odpadami (zakłady, urzędy, szkoły) – PR i marketing Nawiązanie i utrzymanie dobrych relacji z okolicznymi mieszkańcami, a także ich edukowanie w kierunku racjonalnego i zgodnego z przepisami ochrony środowiska gospodarowaniem odpadami przez nich wytworzonymi …

Read more

Sprzedaż technologii i systemów • sprzedaż technologii do zagospodarowania frakcji organicznej, w tym odpadów zielonych, bio zebranych selektywnie, osadów ściekowych Oferujemy technologię do procesów: • kompostowania – odpadów zielonych, bio zebranych selektywnie, osadów ściekowych • stabilizacji – tzw. frakcji podsitowej • biosuszenia – pre-RDF, RDF System oparty jest na działaniu półprzepuszczalnej membrany GORE® Cover, która …

Read more

pośrednictwo w zagospodarowaniu poszczególnych frakcji odpadów, szczególnie tych problematycznych, w tym zużytych opon, RDF, pre-RDF   Naszą ofertę kierujemy do zakładów przetwarzania odpadów w całej Polsce. Wyszukujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania z zakresu zagospodarowania odpadów. Z własnego doświadczenia wiemy, jaki problem może stanowić racjonalne zarządzanie takimi frakcjami, jak pre-RDF, RDF oraz zużytymi oponami. Naszym zadaniem …

Read more